Otvorena vrata škole 28.05.2019.

Učenici osmih razreda posetili su našu školu, kako bi se upoznali sa nastavnim sredstvima i ostalom opremom koja naša škola poseduje.

Da pokažemo jedan delić onoga što naši učenici tokom školovanja izučavaju i uvežbavaju…