Vanredno obrazovanje

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

  1. Први ЈУНСКИ рок одржаће се у суботу 08.06.2019. од 1000h.

Пријем пријава од 29.05.2019. до 05.06.2019.

 

  1. Други ЈУНСКИ рок одржаће се у суботу 22.06.2019. од 1000h.

Пријем пријава од 11.06.2019. до 18.06.2019.

 

  1. Завршни, матурски и специјалистички испити одржаће се у периоду од 01.07.2019. до 03.07.2019.

Уз пријаву приложити признаницу о уплати испита

 

ОБАВЕЗА УЧЕНИКА ЈЕ ДА СЕ БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИШУ О ТЕРМИНИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 ИСПИТИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ И ПУТЕМ АДРЕСЕ:     tssmbc.vanredni@gmail.com

Референт за ванредно образовање: Слободан Живковић дипл.маш.инж.

___________________________________________________________________________

ПЛАН ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019

 

МЕСЕЦ ДОПУНСКИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ ЗАВРШНИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ

ИСПИТИ

МАТУРСКИ ИСПИТИ
ОКТОБАР 13.10.2018.

27.10.2018.

05.11.2018. – 08.11.2018. /
ЈАНУАР 19.01.2019.

02.02.2019.

11.02.2019. – 14.02.2019. 11.02.2019. – 14.02.2019.
АПРИЛ 13.04.2019.

04.05.2019.

13.05.2018. – 17.05.2019. /
ЈУН 08.06.2019.

22.06.2019.

01.07.2019. – 02.07.2019. 01.07.2019. – 02.07.2019.
АВГУСТ 24.08.2019.

31.08.2019.

09.09.2019. – 13.09.2019. 09.09.2019. – 13.09.2019.

У случајудашколаније у могућностидареализује и испоштујеоведатуме (збогобјективнихоколности) школскиодборнасвојојседнициодредићенакнаднитерминилинакнаднирок.

!!!! Рок за пријаву испита је 3 (три) дана пре датума одређеног за испитни рок. Све неблаговремене пријаве се неће рачунати за текући испитни рок!!!!!

Све потребне и додатне информације о испитним роковима и полагању, ученици могу добити на:

Телефон школе 013/851-178

Моб: 065/851-17-81

Web: www.tehnickaskolabc.edu.rs

Mail: tssmbc.vanredni@gmail.com

Референт за ванредно школовање:  Слободан Живковић